Kamehameha Schools Hawai’i Hōʻike A Ha’i, choir

Hometown: Honolulu, Hawaii

Meet Kamehameha Schools Hawai'i Hōʻike A Ha'i

The Kamehameha Schools Hawai’i Hōʻike A Ha’i performs on Show 330 in Kea’au, HI, on November 30, 2016.

Listen to Kamehameha Schools Hawai'i Hōʻike A Ha'i